Search:

Kristet helande idag

Mänskligheten söker i stort sett efter samma saker som den alltid har sökt — hälsa, stabilitet och en varaktig känsla av välbefinnande. Kristi Jesu respons till denna djupa längtan efter ett bättre liv var att predika evangeliet om Guds rike och att hela de sjuka, de nedbrutna och de som förlorat orienteringen. Han lärde sina efterföljare att också vara kristna helare, och lovade att om de höll fast vid hans lära skulle de göra till och med större gärningar.

Hur skulle vi kunna hela på samma sätt som Jesus — snabbt, kraftfullt och fullständigt? Det börjar med en djup tro på Guds godhet och kärlek, sedan tillkommer att vi andligen förstår de underliggande andliga lagar som hela tiden uppehåller var och en. Denna det kristna helandets Vetenskap upptäcktes av Mary Baker Eddy, författare till boken Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften. Denna bibelbaserade textbok om andligt helande har sedan dess hjälpt människor världen över. Deras hälsa har återställts och de har befriats från mänskligt lidande i alla dess former. Att dela med sig av denna universella, inkluderande Vetenskap till en värld i nöd är denna kyrkas ständiga mission.

Vi inbjuder dig att utforska Kristen Vetenskaps helande idag. Du får se hur människor som du själv använder detta verkningsfulla sätt baserat på bön för att närma sig livets utmaningar.

Hur kan jag bli helad?

Vad kan vi göra när vi har behov av helande på något område i livet? Bibeln ger oss en standard för helande som vilar på tidlösa andliga lagar. Vem som helst kan lära sig dessa andligt vetenskapliga tankar, tillämpa dem på dagens krav och finna lösningar som bevisar Guds godhet.

Mer

Daily Lift

Berika ditt liv med the Daily Lift podcast–korta inlägg bestående av inspirerande, helande tankar.

Mer

Föredrag online

Få reda på hur Kristen Vetenskap helar av föredragshållare från hela världen online.

Mer

Sälla dig till medlemmar världen runt

Upplev och ta del av det universella goda genom att förena dig med andra. En av de välsignelser som följer med medlemskap i Moderkyrkan.

MER