Search:

Kristen Vetenskaps pastor

Det är vanligt att människor vänder sig till sin pastor när de behöver ledning, tröst, helande eller en fördjupad förståelse av livets mening. Kristen Vetenskaps pastor är tillgänglig och kan ge detta dygnet runt, därför att den världsomspännande Kristi Vetenskaparkyrkan har endast en universell, permanent pastor.

Mary Baker Eddy, som upptäckte och grundade Kristen Vetenskap, ville att hennes kyrkas pastor skulle vara lika ren, kontinuerlig och mäktig som Guds eget ord. Därför bestämde hon år 1895 att Bibeln och hennes bok, Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, som öppnar Bibeln i dess tillämpning på alla mänskliga behov, tillsamman skulle vara kyrkans pastor. Tillsammans är dessa två böcker en mentor, en andlig tillgång och en tidlös guide öppen för alla–en pastor för världen.

Som Kristi Vetenskaparkyrkans universella pastor omsluter Bibeln och Vetenskap och hälsa kyrkans församlingar med ett budskap av kristlig kärlek, predikar ordet klart och tydligt, talar till dem som behöver omsorg överallt och under varje omständighet och bevisar sitt värde genom helande omvandling.

Med sitt tidlösa andliga budskap, predikar pastorn med kraft vid alla Kristen Vetenskaps gudstjänster. På söndagar, presenterar föreläsare en predikan baserad på Bibeln bestående av stycken från båda dessa böcker. Onsdagens gudstjänst inkluderar läsning av texter från pastorn runt ett bestämt ämne och tid för församlingen att berätta hur böckerna har belyst deras oskiljbara förhållande till Gud och så lett till helande genom bön.

Du kan själv lära känna Kristen Vetenskaps pastor. Besök ett Kristen Vetenskaps läsrum i ditt område eller besök vår onlinebutik för att köpa tryckta exemplar av Bibeln och Vetenskap och hälsa.

Bibeln

Bibeln

Kristen-vetenskapare tar ”Bibelns inspirerade Ord som vår fullgoda vägledare till evigt Liv” (Vetenskap och hälsa, s. 497). Tillsammans med Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, är den pastor för Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan och dess grenar över hela världen.

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften är Mary Baker Eddys främsta arbete och den definitiva textboken för det system för helande som hon upptäckte år 1866 och gav namnet Christian Science (Kristen Vetenskap).

Vetenskap och hälsa har översatts till 16 språk: danska, finska, franska, grekiska, holländska, indonesiska, italienska, japanska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska.