Search:

Söndagsskolan

Vad handlar söndagsskolan om?

För elever handlar det om att upptäcka hur andlighet är relevant i ditt liv — hur det passar in i vardagen och finns med i allt du tycker om att göra. Det är en stödjande atmosfär. Du kan ställa de svåraste frågorna tillsammans med dina jämnåriga och lärare när du kommer underfund med hur du kan tillämpa andliga sanningar i ditt eget liv. Det är ett tillfälle att tillsammans söka meningsfulla svar på allt som dyker upp i ditt liv. Den är öppen för alla upp till 20 år.

För föräldrar handlar det om att ge dina barn en solid moralisk grund — en andlig struktur som hjälper dem att ställa frågor om vilka de är, vilket värde de har och vad deras uppgift är. Det är en stödjande atmosfär där varje elev välkomnas med kärlek och respekt, och där de uppmuntras att upptäcka sitt förhållande till Gud.

För lärare handlar det om att din kärlek för Kristen Vetenskap — att omsätta andligt tänkande och andlig levnad i praktiken — sträcker sig bortom ditt eget liv till att inkludera ungdomarna i ditt samhälle. Det handlar om att fördjupa sig i Bibelns tidlösa lärdomar tillsammans med tänkande människor av idag, att tillsammans utforska de andliga lagar som är tillämpliga på alla situationer, och ge stöd till den naturliga helaren i var och en.

Hur är undervisningen i söndagsskolan?

Varje klass utformas för att möta elevernas behov. Alla klasser baseras på Bibeln, och man använder Mary Baker Eddys bok Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften som en hjälp att gå på djupet i Bibeln.