Search:

Övriga verktyg

Läsrum


Föredrag


Möt föredragshållarna

Mer om föredragsnämnden och deras föredrag.

Mer

Sök efter föredrag

Hitta ett föredrag i Kristen Vetenskap nära dig.

Mer (på engelska)

Bli värd för ett föredrag i Kristen Vetenskap

Hur du, din kyrka eller organisation kan bli värd för ett föredrag i Kristen Vetenskap i ditt samhälle.

Mer (på engelska)