Search:

Medlemskap i Moderkyrkan

Välkommen!

Ett sånt glädjerikt, berikande och viktigt steg du nu överväger — att förena dig med andra runt om i världen som är medlemmar av Moderkyrkan, Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan!

Moderkyrkan är ämnad att bringa helande till världen. Om andan i den missionen känns övertygande för dig, så ska du veta att din insats i denna gärning behövs. Att bli medlem är något som styrker det hela så väl som individen. 

” Det känns verkligen att jag tillhör en kyrkofamilj utan gränser.”


” [Mitt medlemskap i Moderkyrkan] är en del av min grundläggande förbindelse med Kristen Vetenskap, vilket har välsignat mig mer än jag kan säga!”


” Ett sånt privilegium det är att vara medlem av Moderkyrkan, och att höra till vår världsomspännande familj av andliga tänkare och medarbetare…”

Dessa webbsidor är början på din resa in i medlemskap. De är baserade på Moderkyrkans handbok av Mary Baker Eddy, och du tar samma steg som varje medlem av Moderkyrkan har tagit före dig, fyllda av glädje och förhoppning.

Är du redo att börja?

Förberedelser för medlemskap

Det du ska veta när du överväger medlemskap.

VILKA  KVALIFIKATIONER

Att ansöka om medlemskap

Hur du fyller i ansökan och sänder den till oss.

SE FORMULÄREN


Vanliga frågor betr. medlemskap

Här besvaras dina första frågor.

SE VANLIGA FRÅGOR


Att bli medlem i Moderkyrkan på nytt

Vill du bli medlem igen efter en tids bortovaro? Börja här.

BLI MEDLEM PÅ NYTT


Är du redan medlem?

Lämna eller uppdatera dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.

KLARGÖR DINA MEDLEMSUPPGIFTER