Search:

Hur kan jag bli helad?

God hälsa är A och O vare sig vi talar om våra kroppar, relationer, ekonomi eller miljö. Vad kan vi göra när vi känner behov av helande på något område i livet?

Bibeln ger oss en norm för helande som vilar på tidlösa och universella andliga lagar. Genom att förstå att Gud är fullständigt god och att vi är oskiljaktiga från denna godhet har inspirerade män och kvinnor funnit svar på en vid skala av mänskliga behov så väl som omvandling av karaktär och liv. Dessa erfarenheter var ”inte övernaturliga, utan i högsta grad naturliga”, (Vetenskap och hälsa, s. xi) som Kristen Vetenskap förklarar. Alla kan lära sig och tillämpa dessa andligt vetenskapliga tankar på de krav vi möter idag och finna lösningar som bevisar Guds godhet.

I Nya Testamentet säger Jesus: ”… den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större” (Joh 14:12). Kristen-vetenskapare accepterar till fullo, och tror på, detta Jesu löfte. Genom att följa hans lära och förstå de andliga lagar han tillämpade, har de tagit ställning för andligt helande som inkluderar både fysiskt helande av sjukdom och funktionsrubbningar liksom reformering och återställande av liv. Mary Baker Eddys arbete Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften visar hur man åstadkom de helanden som finns i Bibeln, och hur vi kan göra anspråk på samma helande för oss själva, våra familjer och vår värld.

Detta unika sätt att närma sig helande har visat sig effektivt för generationer av kristen-vetenskapare, många gånger sedan en medicinsk diagnos angivit att tillståndet inte kunde botas. Kristen Vetenskaps helande är inte troshelande, positivt tänkande eller självhypnos. Det kräver kristen tro på och förståelse av att ingenting är omöjligt för Gud, som är ovillkorligt och tillförlitligt god. Dess tillämpning är kristen — att leva enligt Jesu lära och exempel, och dess tillämning är vetenskaplig — att leva enligt Guds andliga lagar, som kan läras, förstås och bevisas genom helande och pånyttfödelse.

Det står alltid kristen-vetenskapare fritt att själva välja det slags vård för dem själva och deras familjer som möter deras behov. Men genom att tillämpa Kristen Vetenskap har många levt i glädje och hälsa, fria från medicin och andra sorts fysisk vård.

Upptäck mer om helande

Det finns många sätt att utforska Kristen Vetenskaps helande och många som står beredda att hjälpa till.

  • Den fullständiga förklaringen av Kristen Vetenskaps helande finns i Kristen Vetenskaps lärobok Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av Mary Baker Eddy.

  • Läs över hundra års dokumenterade Kristen Vetenskaps helanden på Härold-Online.

  • Besök en av Kristi Vetenskaparkyrkans söndags- eller onsdagsgudstjänster.

  • Besök ett lokalt Kristen Vetenskaps läsrum för att ställa frågor, titta på vad som finns på ett läsrum och hitta en lugn plats att läsa och be på.

  • Kontakta en Kristen Vetenskaps praktiserande. Praktiseranden är män och kvinnor världen över som ägnar sina liv åt kristet helande. De ger andlig hjälp som resulterar i helande av alla slags svårigheter–fysiska, känslomässiga, förhållanden, ekonomiska.


Helanden

I Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften säger Mary Baker Eddy att Jesus ”fullföljde sin livsuppgift på den andliga grundval som helande genom Kristus utgör” (s. 136). Att tillämpa detta system av kristet helande har resulterat i betydande helanden av fysiska och mentala problem i över hundra år. I Kristen Vetenskap, ligger bönens makt inte enbart i tro, utan i en djupare förståelse av Guds gudomliga lagar som omsluter mänskligheten. Denna förståelse berör och omvandlar hjärtat. Många människor har funnit att när Guds närvaro och kärlek blir mer verkliga och påtagliga, inträffar helande och förnyelse helt naturligt.

Läs tusentals verifierade helanden på flera olika språk i The Herald of Christian Science och på engelska i The Christian Science Journal och Christian Science Sentinel.

Eller delta i ett onsdagsvittnesbördsmöte i ditt område eller online (på engelska) för att höra människor berätta hur de blivit helade genom bön och Kristen Vetenskaps studium.

Du är alltid välkommen att kontakta en Kristen Vetenskaps själavårdare för att be om hjälp att hela problem av alla slag, inklusive fysiska, känslomässiga, finansiella, eller svårigheter i ett förhållande.