Świadectwa uzdrowień

W książce Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego Mary Baker Eddy pisze, że Jezus „utrzymał swoją misję na duchowej podstawie Chrystusowego uzdrawiania” (str. 136). Praktykowanie tego systemu Chrystusowego uzdrawiania przez ponad sto lat przyniosło w rezultacie wiele znaczących uzdrowień problemów fizycznych i psychicznych. W Chrześcijańskiej Nauce, moc modlitwy leży nie tylko w samej wierze, ale w głębszym zrozumieniu boskich praw, które obejmują całą ludzkość. To zrozumienie dotyka serca i je przemienia. Wiele osób odkryło, że w miarę tego jak Boża obecność i miłość stają się bardziej rzeczywiste i odczuwalne w codziennym życiu, uzdrowienie i odrodzenie pojawiają się w sposób naturalny.

Czytaj – tysiące zweryfikowanych świadectw uzdrowienia zostało opublikowanych w różnych językach w The Herald of Christian Science, a w języku angielskim w The Christian Science Journal i Christian Science Sentinel.

Albo udaj się na spotkanie środowe w twoim pobliżu albo posłuchaj online, w Internecie, w języku angielskim, jak inni dzielą się tym, jak zostali uzdrowieni przez ich modlitwę i studiowanie Chrześcijańskiej Nauki.

Zawsze też możesz skontaktować się z praktykującym Chrześcijańską Naukę, aby poprosić o pomoc w uzdrowieniu specyficznych problemów wszelkiego rodzaju, włączając w to problemy zdrowotne, emocjonalne, finansowe czy związane z relacjami z innymi ludźmi.