Podania o przyjęcie na członka Kościoła Matki

Przyjęcie nowych członków

Zapraszamy już teraz do składania podań o członkostwo. Najbliższy termin przyjmowania nowych członków przypada na 1 listopada 2019 r. Wypełnione formularze powinny dotrzeć do Sekretarza najpóźniej do 30 października. Nie musisz jednak czekać, formularze mogą być wysłane zaraz po ich wypełnieniu.

Zastanawiasz się nad członkostwem?

Zastanawiając się nad członkostwem w Kościele Matce, powinieneś/powinnaś zapoznać się
z platformą Chrześcijańskiej Nauki zamieszczoną w książce Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego autorstwa Mary Baker Eddy (str. 330-340). Prosimy również o przejrzenie Statutu Kościoła, szczególnie zaś „Zasad Wiary Kościoła Matki” (str. 15) i „Kwalifikacji wymaganych od członków” (str. 34). Chcesz wiedzieć, kto może poprzeć twoje podanie?  Informacje poniżej wyjaśniają, kto może podpisać każde z podań.

Kolejne kroki w wypełnianiu formularza (szczegóły poniżej)

Przyjęcie członków

Formularze, które zostały w prawidłowy sposób wypełnione, podpisane przez osoby popierające i wysłane do Sekretarza Kościoła Matki, są następnie przekazywane do Zarządu Kościoła Matki (The Christian Science Board of Directors). Zarząd przyjmuje członków przez głosowanie w czasie regularnego spotkania, które odbywa się „ w piątek poprzedzający pierwszą niedzielę czerwca oraz w pierwszy piątek listopada każdego roku” (Statut Kościoła Matki, str. 57). Po tym głosowaniu, wysyła się do nowych członków list powitalny.

Aktywność członków

Odwiedź tę stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o działaniach członków kościoła.

Informacje szczegółowe o formularzach

Zdecyduj, który formularz powinieneś/powinnaś wybrać

 • Jeśli byłeś/byłaś uczniem autoryzowanego nauczyciela Chrześcijańskiej Nauki, wybierz Formularz 1 (.pdf).

 • Jeśli nie byłeś/byłaś uczniem autoryzowanego nauczyciela Chrześcijańskiej Nauki, wybierz Formularz 2 (.pdf).

 • Jeśli byłeś/byłaś uczniem autoryzowanego nauczyciela Chrześcijańskiej Nauki, ale Twój nauczyciel nie podpisze Twojego podania, wybierz Formularz Specjalny (.pdf).

Wydrukuj formularz

Wypełnij formularz

 • Podpisz się pod Zasadami Wiary.

 • Wypełnij rubryki dotyczące nazwiska i adresu – prosimy o czytelne wpisy.

 • Poproś odpowiednich członków Kościoła o poparcie i kontrasygnowanie Twojego podania. Twoje podanie musi być kontrasygnowany przez nauczyciela Chrześcijańskiej Nauki (CSB) autoryzowanego przez Radę ds. Nauczania.

 • Jeśli według prawa Twojego kraju jesteś osoba niepełnoletnią – nie zapomnij poprosić jednego z rodziców lub prawnego opiekuna o złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce formularza.

Uzyskaj podpisy osób popierających twoje podanie

 • Formularz 1: Twój nauczyciel podpisze Twoje podanie i wyśle go do Sekretarza Kościoła Matki. UWAGA: Nie wymaga się dodatkowych podpisów.

 • Formularz 2: Członek Kościoła Matki musi poprzeć Twoje podanie i złożyć podpis na formularzu, następnie przekaże on Twoje podanie nauczycielowi Chrześcijańskiej Nauki do kontrasygnaty i wysłania go do Sekretarza Kościoła Matki. UWAGA: Jeśli zdarzy się, że osobą popierającą Twoje podanie jest nauczyciel Chrześcijańskiej Nauki, wtedy wystarczy tylko jego/ jej podpis.

 • Formularz Specjalny: UWAGA: Formularz specjalny musi być podpisany w zgodności z artykułem V, paragrafem 4, Regulaminu Kościoła zatytułowanym „Przypadki wyjątkowe”.

 • Jeśli nie znasz członka Kościoła Matki, jest wiele sposobów nawiązania kontaktu z taką osobą.

Wyślij formularz pod następujący adres:

Clerk
The First Church of Christ, Scientist
Membership, P06-10
210 Massachusetts Avenue USA

Po wysłaniu formularza

 • Otrzymasz od nas e-mail lub list potwierdzający otrzymanie Twojego podania.

 • Jeśli twoje podanie będzie niekompletne, napiszemy do Ciebie i poinformujemy, co należy uzupełnić.

 • Zdarzały się przypadki, kiedy listy docierały z opóźnieniem lub ginęły na poczcie. Jeśli wysłałeś/wysłałaś podanie, a z naszej strony nie było odzewu w ciągu jednego miesiąca, skontaktuj się z nami, aby upewnić się, czy podanie dotarło.

 • Jeśli zmieniłeś/zmieniłaś adres po wysłaniu podania, a jeszcze nie zostałeś/zostałaś członkiem, wyślij e-mail do clerk@christianscience.com.