Search:

Podania o przyjęcie na członka Kościoła Matki

Przyjęcie nowych członków

Zapraszamy już teraz do składania podań o członkostwo. Najbliższy termin przyjmowania nowych członków przypada na 3 listopada 2023 r. Wypełnione formularze powinny dotrzeć do Sekretarza najpóźniej do 1 listopada, do godziny 16:00 czasu bostońskiego. Nie musisz jednak czekać, formularze mogą być wysłane zaraz po ich wypełnieniu.

Zastanawiasz się nad członkostwem?

Zastanawiając się nad członkostwem w Kościele Matce, powinieneś/powinnaś zapoznać się
z platformą Chrześcijańskiej Nauki zamieszczoną w książce Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego autorstwa Mary Baker Eddy (str. 330-340). Prosimy również o przejrzenie Statutu Kościoła, szczególnie zaś „Zasad Wiary Kościoła Matki” (str. 15) i „Kwalifikacji wymaganych od członków” (str. 34). Chcesz wiedzieć, kto może poprzeć twoje podanie?  Informacje poniżej wyjaśniają, kto może podpisać każde z podań.

Kolejne kroki w wypełnianiu formularza (szczegóły poniżej)

Przyjęcie członków

Formularze, które zostały w prawidłowy sposób wypełnione, podpisane przez osoby popierające i wysłane do Sekretarza Kościoła Matki, są następnie przekazywane do Zarządu Kościoła Matki (The Christian Science Board of Directors). Zarząd przyjmuje członków przez głosowanie w czasie regularnego spotkania, które odbywa się „ w piątek poprzedzający pierwszą niedzielę czerwca oraz w pierwszy piątek listopada każdego roku” (Statut Kościoła Matki, str. 57). Po tym głosowaniu, wysyła się do nowych członków list powitalny.

Aktywność członków

Odwiedź tę stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o działaniach członków kościoła.

Informacje szczegółowe o formularzach

Zdecyduj, który formularz powinieneś/powinnaś wybrać

 • Jeśli byłeś/byłaś uczniem autoryzowanego nauczyciela Chrześcijańskiej Nauki, wybierz Formularz 1 (.pdf).

 • Jeśli nie byłeś/byłaś uczniem autoryzowanego nauczyciela Chrześcijańskiej Nauki, wybierz Formularz 2 (.pdf).

 • Jeśli byłeś/byłaś uczniem autoryzowanego nauczyciela Chrześcijańskiej Nauki, ale Twój nauczyciel nie podpisze Twojego podania, wybierz Formularz Specjalny (.pdf).

Wydrukuj formularz

Wypełnij formularz

 • Podpisz się pod Zasadami Wiary.

 • Wypełnij rubryki dotyczące nazwiska i adresu – prosimy o czytelne wpisy.

 • Poproś odpowiednich członków Kościoła o poparcie i kontrasygnowanie Twojego podania. Twoje podanie musi być kontrasygnowany przez nauczyciela Chrześcijańskiej Nauki (CSB) autoryzowanego przez Radę ds. Nauczania.

 • Jeśli według prawa Twojego kraju jesteś osoba niepełnoletnią – nie zapomnij poprosić jednego z rodziców lub prawnego opiekuna o złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce formularza.

Uzyskaj podpisy osób popierających twoje podanie

 • Formularz 1: Twój nauczyciel podpisze Twoje podanie i wyśle go do Sekretarza Kościoła Matki. UWAGA: Nie wymaga się dodatkowych podpisów.

 • Formularz 2: Członek Kościoła Matki musi poprzeć Twoje podanie i złożyć podpis na formularzu, następnie przekaże on Twoje podanie nauczycielowi Chrześcijańskiej Nauki do kontrasygnaty i wysłania go do Sekretarza Kościoła Matki. UWAGA: Jeśli zdarzy się, że osobą popierającą Twoje podanie jest nauczyciel Chrześcijańskiej Nauki, wtedy wystarczy tylko jego/ jej podpis.

 • Formularz Specjalny: UWAGA: Formularz specjalny musi być podpisany w zgodności z artykułem V, paragrafem 4, Regulaminu Kościoła zatytułowanym „Przypadki wyjątkowe”.

 • Jeśli nie znasz członka Kościoła Matki, jest wiele sposobów nawiązania kontaktu z taką osobą.

Wyślij formularz pod następujący adres:

Clerk
The First Church of Christ, Scientist
Membership, P06-10
210 Massachusetts Avenue USA

Po wysłaniu formularza

 • Otrzymasz od nas e-mail lub list potwierdzający otrzymanie Twojego podania.

 • Jeśli twoje podanie będzie niekompletne, napiszemy do Ciebie i poinformujemy, co należy uzupełnić.

 • Zdarzały się przypadki, kiedy listy docierały z opóźnieniem lub ginęły na poczcie. Jeśli wysłałeś/wysłałaś podanie, a z naszej strony nie było odzewu w ciągu jednego miesiąca, skontaktuj się z nami, aby upewnić się, czy podanie dotarło.

 • Jeśli zmieniłeś/zmieniłaś adres po wysłaniu podania, a jeszcze nie zostałeś/zostałaś członkiem, wyślij e-mail do clerk@christianscience.com.