Search:

Materiały dla bibliotekarzy

Znajdź odpowiedzi na Twoje pytania, jak również zapoznaj się z materiałami i wsparciem dla tych, którzy służą jako bibliotekarze w Czytelniach Chrześcijańskiej Nauki.

Witajcie nowi bibliotekarze!

Dziękujemy za Waszą służbę w lokalnych Czytelniach Chrześcijańskiej Nauki. Te strony mają na celu pomóc Wam znaleźć odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem Czytelni. Będą one regularnie uaktualniane, zróbcie więc zakładkę do tej strony i często na nią zaglądajcie.

Lokalna Czytelnia Chrześcijańskiej Nauki oferuje członkom kościoła, poszukującym i wszystkim odwiedzającym przyjazną atmosferę, w której znajdą duchową strawę, pocieszenie i uzdrowienie w ciągu tygodnia. Czytelnie Chrześcijańskiej Nauki są zasadniczym elementem działalności kościoła filialnego – działalności, która dosięga ludzkiej świadomości radosnym przesłaniem praktycznego, naukowego chrześcijaństwa.

Czytelnie Chrześcijańskiej Nauki są egzemplifikacją celu kościoła, który chce być otwarty dla wszystkich, który chce nieść pocieszenie i uzdrowienie. Każdy, kto szuka Prawdy może znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, nabywając dostępne tam publikacje, włączając w to Biblię i Naukę i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego.

W Miscellaneous Writings 1883-1896 [Pisma różne], Mary Baker Eddy pisze: „Czysty Umysł udziela atmosfery, która uzdrawia i zbawia” (260: 25-26).

Co znajduje się w Czytelni Chrześcijańskiej Nauki

W Czytelniach Chrześcijańskiej Nauki sprzedaje się autoryzowaną literaturę wydawaną przez Towarzystwo Wydawnicze Chrześcijańskiej Nauki, włączając w to komplet dzieł Mary Baker Eddy. Znajdziemy tam następujące pozycje:

  • Biblia

  • Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego

  • The Christian Science Quarterly [Kwartalnik Chrześcijańskiej Nauki]

  • The Herald of Christian Science

  • The Christian Science Journal

  • Christian Science Sentinel

  • The Christian Science Monitor

Odwiedzający Czytelnię znajdą tam przyjazny personel, który z przyjemnością udzieli odpowiedzi na ich pytania, jak również spokojne miejsce do czytania, studiowania i modlitwy.

Jakie są opłaty?

Wszystkie pytania odnośnie do opłat za literaturę i materiały sprzedawane w Czytelniach, prosimy kierować do memberservices@csps.com.

Od czego rozpocząć?

Zapoznaj się z tym, co Mary Baker Eddy mówi o Czytelniach w Statucie, kliknij tutaj. Aby uzyskać informacje w Twoim języku, wyślij e-maila do info@christianscience.com.

Aktywnie wspieraj pracę Czytelni Chrześcijańskiej Nauki przez modlitwę. Otaczaj ochroną uzdrawiającą i czystą atmosferę Czytelni. Dawaj odpór w myśli kłamliwym sugestiom na temat Chrześcijańskiej Nauki i zachęcaj do tego samego pozostały personel Czytelni.

Staraj się zapraszać do Czytelni mieszkańców Twojej społeczności.

Rozejrzyj się wokół i sprawdź, czy coś w Czytelni nie wymaga naprawy albo odnowienia i uaktualnienia.