Search:

Profiel Lezer

Lyle Young, CSB  Afspelen

Een Lid van de Raad van Sprekers

Lyle Young, CSB

Contactinformatie

Ottawa, Ontario, Canada
Telefoon: (613) 741-0039
E-mail: lyoungcsb@rogers.com

Lyle Young hoorde voor het eerst over Christian Science door een Christian Science organisatie op de campus toen hij student was aan de universiteit. Wetende dat de wereld genezing nodig had en dat hij deel wilde uitmaken van de oplossingen voor de problemen van de wereld en er bovendien van overtuigd was dat Christian Science de geestelijke hulpmiddelen bood om effectief te bidden en antwoorden te vinden, begon Lyle één krant per week te nemen en te bidden voor de problemen die in de artikelen werden beschreven. Hij kwam er al snel achter, dat het niet genoeg was om dit slechts één keer per week te doen en reserveerde toen twee en vervolgens drie avonden per week om voor anderen en voor de wereld te bidden. Uiteindelijk brak hij zijn universitaire studie af om zich fulltime te wijden aan het helpen van anderen door gebed als Christian Science Practitioner.

Naast zijn openbare genezingswerk, is Lyle tevens een geautoriseerd leraar in Christian Science om anderen te leren dit genezingssysteem ook betrouwbaar toe te passen. Hij heeft de Church of Christ, Scientist (De Moederkerk) gediend in verscheidene functies, waaronder juridisch en media-contactpersoon voor het Pers-Comité in Canada; Eerste Lezer van De Moederkerk, waar hij wekelijks meerdere kerkdiensten verzorgde in het Engels en Spaans; lid van de Christian Science Raad van Sprekers, in welke functie hij lezingen en workshops gaf in 34 landen; lid van de Christian Science Raad van Directeuren, de bestuursraad van de kerk; Secretaris van De Moederkerk; en geregeld medewerker aan de tijdschriften, die worden gepubliceerd door het Christian Science Uitgeversgenootschap.

Het is een diepe en grote liefde die Lyle motiveert: liefde voor God, voor de ideeën in de Bijbel en in de gepubliceerde geschriften van Mary Baker Eddy en liefde voor de hele mensheid. Die liefde en genegenheid voor de mensheid uit zich in een levendige belangstelling voor cultuur, taal, geschiedenis, kunst en sport. Lyle rent en zwemt vaak en is een vierseizoenen-fietser. Dit laatste houdt ook verband met zijn interesse in milieubescherming.

Lyle woont in Ottawa, Ontario, Canada. Na vijf jaar te hebben gewerkt als secretaris-penningmeester van de Ontario Multifaith Council voor geestelijke en religieuze zorg, voelt hij zich op zijn gemak bij iedereen met zeer uiteenlopende vormen van geloofsovertuigingen, zowel christelijke als niet-christelijke.

Lyle is beschikbaar voor het geven van een lezing in het Engels, Frans, Spaans, Portugees en Nederlands.


Titels van beschikbare lezingen

Christian Science: een beter beeld van uzelf

Wie zijn wij in werkelijkheid? U en ik en de hele mensheid? Ons antwoord op deze vraag is afhankelijk van de gezondheid, harmonie en vreugde die we in het leven ervaren.

Mary Baker Eddy, die de Christian Science kerk oprichtte, had een diepgaand inzicht in de aard van God als oneindige Liefde. Zij zag dat God de enige substantie, intelligentie en het enige Leven in het universum is, zonder de tegenstelling die gewoonlijk aan duisternis of kwaad wordt toegeschreven. Bovendien besefte Mary Baker Eddy dat dit de basis was van het genezingswerk van Jezus.

Dit is revolutionair. Mary Baker Eddy zei niet dat conflict, strijd en ziekte als onvermijdelijke realiteit bestaan en dat in aanvulling daarop ook Gods liefde bestaat. Maar ze zag de oneindige Liefde en de ware schepping als de volmaakt geestelijke uitdrukking van deze Liefde, in plaats van het onvolmaakte stoffelijk bestaan, waarvan we doorgaans aannemen dat het ons onvermijdelijk definieert. Omdat de oneindige Liefde oneindig is, sluit dat voor Mary Baker Eddy eenvoudig de mogelijkheid van iets anders uit.

Een dergelijk ongebruikelijke theologie had kunnen eindigen als een voetnoot in geschiedenis, behalve dat Mary Baker Eddy en haar leerlingen die moedig oppakten om het christendom en zijn verloren genezende element nieuw leven in te blazen. Sindsdien zijn er ongeveer 65.000 genezingsverslagen geverifieerd en gepubliceerd – genezingen van kanker tot AIDS tot blindheid, van drugsverslaving tot botbreuken.

Hier is een voorbeeld. Tientallen jaren geleden werd bij een vriendin van mij kanker in haar buik vastgesteld. Chirurgisch onderzoek bracht veel tumoren aan het licht. Hoewel haar dokters dachten dat ze niet veel langer zou leven, adviseerden ze toch een tweede operatie om de beste behandeling te bepalen.

Ondertussen bad mijn vriendin met een Christian Science practitioner. Ze begon zichzelf te zien als puur geestelijk en deel van de volmaakt geestelijke schepping die hierboven wordt genoemd, niet als geheel of gedeeltelijk stoffelijk – afhankelijk van haar genen of haar jeugd, of van chirurgie of chemotherapie. 

Op aandringen van haar man maakte mijn vriendin een afspraak voor de tweede operatie. Na afloop meldde de chirurg met zijn woorden, dat ze “rein als een baby” was.

In de mate dat we onze identiteit als puur geestelijk accepteren – wetende dat wij allemaal nu en eeuwig als een unieke uitdrukking van oneindige Liefde stralen – ervaren we genezing. Het resultaat is welzijn, grootse mogelijkheden, geestelijke vooruitgang en uitbundige vreugde.

Christian Science: een hoge standaard van zorg