Profiel Lezer

Lyle Young, CSB  Afspelen

Een Lid van de Raad van Sprekers

Lyle Young, CSB

Contactinformatie

Ottawa, Ontario, Canada
Telefoon: (613) 741-0039
E-mail: lyoungcsb@rogers.com

Lyle Young hoorde voor het eerst over Christian Science door een Christian Science organisatie op de campus toen hij student was aan de universiteit. Wetende dat de wereld genezing nodig had en dat hij deel wilde uitmaken van de oplossingen voor de problemen van de wereld en er bovendien van overtuigd was dat Christian Science de geestelijke hulpmiddelen bood om effectief te bidden en antwoorden te vinden, begon Lyle één krant per week te nemen en te bidden voor de problemen die in de artikelen werden beschreven. Hij kwam er al snel achter, dat het niet genoeg was om dit slechts één keer per week te doen en reserveerde toen twee en vervolgens drie avonden per week om voor anderen en voor de wereld te bidden. Uiteindelijk brak hij zijn universitaire studie af om zich fulltime te wijden aan het helpen van anderen door gebed als Christian Science Practitioner.

Naast zijn openbare genezingswerk, is Lyle tevens een geautoriseerd leraar in Christian Science om anderen te leren dit genezingssysteem ook betrouwbaar toe te passen. Hij heeft de Church of Christ, Scientist (De Moederkerk) gediend in verscheidene functies, waaronder juridisch en media-contactpersoon voor het Pers-Comité in Canada; Eerste Lezer van De Moederkerk, waar hij wekelijks meerdere kerkdiensten verzorgde in het Engels en Spaans; lid van de Christian Science Raad van Sprekers, in welke functie hij lezingen en workshops gaf in 34 landen; lid van de Christian Science Raad van Directeuren, de bestuursraad van de kerk; Secretaris van De Moederkerk; en geregeld medewerker aan de tijdschriften, die worden gepubliceerd door het Christian Science Uitgeversgenootschap.

Het is een diepe en grote liefde die Lyle motiveert: liefde voor God, voor de ideeën in de Bijbel en in de gepubliceerde geschriften van Mary Baker Eddy en liefde voor de hele mensheid. Die liefde en genegenheid voor de mensheid uit zich in een levendige belangstelling voor cultuur, taal, geschiedenis, kunst en sport. Lyle rent en zwemt vaak en is een vierseizoenen-fietser. Dit laatste houdt ook verband met zijn interesse in milieubescherming.

Lyle woont in Ottawa, Ontario, Canada. Na vijf jaar te hebben gewerkt als secretaris-penningmeester van de Ontario Multifaith Council voor geestelijke en religieuze zorg, voelt hij zich op zijn gemak bij iedereen met zeer uiteenlopende vormen van geloofsovertuigingen, zowel christelijke als niet-christelijke.

Lyle is beschikbaar voor het geven van een lezing in het Engels, Frans, Spaans, Portugees en Nederlands.


Titels van beschikbare lezingen

Christian Science: een beter beeld van uzelf