Search:

Medlemsansökan

Inval av nya medlemmar

Du är välkommen att lämna en ansökan om medlemskap nu. Nästa inval av nya medlemmar kommer att ske den 3 november 2023. Ifyllda ansökningshandlingar måste vara sekreteraren till handa senast den 1 november, kl. 16:00 lokal tid i Boston. Men det finns ingen anledning att vänta. Ansökningar kan skickas in så fort de fyllts i.

Funderar du på att bli medlem?

Om du funderar på att ansöka om medlemskap, bör du studera Kristen Vetenskaps principförklaring i Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, av Mary Baker Eddy (sid. 330-340). Studera också Handbok för Moderkyrkan, särskilt Moderkyrkans grundsatser (sid. 15) och “Kvalifikationer för medlemskap” (sid. 34). Vill du veta vem som kan rekommendera din ansökan? Se förklaringar nedan om vem som kan skriva på varje formulär.

Steg för att fylla i ansökningsformuläret (se nedan)

Att bli antagen som medlem

Formulär som har fyllts i och signerats korrekt och skickats till Moderkyrkans sekreterare läggs sedan fram för Kristen Vetenskaps Direktion. Direktionen väljer in nya medlemmar på ett vanligt sammanträde som hålls "fredagen före första söndagen i juni samt den första fredagen i november varje år" (Kyrkohandboken, p.56). Efter inval skickas ett välkomstbrev till nya medlemmar.

Medlemsaktiviteter

Besök denna webbsida och läs mer om verksamheter för kyrkans medlemmar.

Ansökningsformuläret

Vilket formulär skall jag använda?

 • Om du har fått undervisning av en auktoriserad lärare i Kristen Vetenskap, använd Formulär 1 (.pdf).

 • Om du inte har fått undervisning av en auktoriserad lärare i Kristen Vetenskap, använd Formulär 2 (.pdf).

 • Om du har fått undervisning av en auktoriserad lärare i Kristen Vetenskap, men din lärare inte kommer att skriva på din ansökan, använd Det Särskilda Formuläret (.pdf).

Skriv ut formuläret

Fyll i formuläret

 • Skriv din namnteckning under grundsatserna.

 • Fyll i namn och adress — var god skriv läsligt.

 • Få en lämplig kyrkomedlem att rekommendera och/eller kontrasignera formuläret. Den som kontrasignerar måste vara lärare i Kristen Vetenskap (CSB) och auktoriserad av Undervisningsnämnden.

 • Om du inte är myndig — glöm inte att be en förälder eller förmyndare att ge sitt medgivande i formuläret.

Att få en rekommendation

 • Formulär 1: Din lärare undertecknar ansökan och skickar den till Moderkyrkans sekreterare. OBS: Inga fler namn behövs.

 • Formulär 2: En medlem av Moderkyrkan måste rekommendera den sökande och underteckna formuläret, sedan skickar den medlemmen ansökan till en lärare i Kristen Vetenskap som kontrasignerar den och skickar den till Moderkyrkans sekreterare. OBS: Om den rekommenderade medlemmen är lärare behövs det inte några fler namnteckningar.

 • Det Särskilda Formuläret: OBS: Det särskilda formuläret skall undertecknas i enlighet med Kyrkohandbokens Artikel V Sektion 4 (Undantagsfall).

 • Om du inte känner någon medlem av Moderkyrkan finns det många sätt att kontakta någon.

Skicka formuläret till följande adress:

Clerk
The First Church of Christ, Scientist
Membership, P06-10
210 Massachusetts Avenue
När du har skickat formuläret

 • Vi kommer att låta dig veta att vi har mottagit din ansökan genom e-post eller brev.

 • Om ansökan inte är fullständig kommer vi att skriva till dig och låta dig veta vad som fattas.

 • Det har hänt att brev blivit försenade eller hamnat fel. Om du har skickat en ansökan men inte hört av oss efter en månad, vänligen skriv till oss för att försäkra dig om att vi fått den.

 • Om du flyttat sedan du skickat in din ansökan men innan du antagits, var god meddela oss på clerk@christianscience.com.