Search:

Hulpmiddelen voor bibliothecarissen

De Leeskamer bibliothecarissen kunnen hier antwoorden vinden op hun vragen over ondersteuning en hulpmiddelen.Welkom, nieuwe bibliothecarissen!

Hartelijk dank voor het werk dat u doet in uw plaatselijke Leeskamer. Deze pagina's zijn bedoeld om u te helpen antwoorden te vinden op vragen betreffende de werkzaamheden in uw Leeskamer. Zij worden regelmatig bijgewerkt, dus maak een bladwijzer voor deze pagina en kijk er vaak naar.

Plaatselijke Christian Science Leeskamers bieden kerkleden, nieuwkomers, zoekers en alle bezoekers een gastvrije plek waar ze gedurende de week geestelijke voeding, troost en genezing kunnen vinden. Leeskamers zijn een essentieel onderdeel van de activiteit van een kerkvertakking, die het menselijk bewustzijn bereikt met de vreugdevolle boodschap van het praktisch, wetenschappelijk Christendom.

Leeskamers geven een voorbeeld van het doel van de kerk om te verwelkomen, te troosten en te genezen. Iedereen die naar Waaheid zoekt, kan antwoorden vinden in de beschikbare producten, inclusief de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift.

In Miscellaneous Writing 1883−1896; schrijft Mary Baker Eddy, „Het zuivere Gemoed verspreidt een atmosfeer die geneest en verlost” (blz. 260:25-16).

Wat kunt u vinden in een Leeskamer?

Leeskamers zijn bevoorraad met literatuur die geautoriseerd is en verkocht wordt door de Christian Science Publishing Society, inclusief alle werken van Mary Baker Eddy. Deze literatuur houdt in:

 • De Bijbel

 • Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift

 • Het Christian Science Kwartaalboekje

 • De Christian Science Heraut

 • The Christian Science Journal

 • Christian Science Sentinel

 • The Christian Science Monitor

Leeskamer bezoekers zullen vriendelijke medewerkers tegenkomen die graag vragen beantwoorden en een rustige plek vinden waar ze kunnen lezen, studeren en bidden.

Hoe vindt de verrekening plaats?

Voor alle vragen over verrekening, kunt u een e-mail sturen naar memberservices@csps.com.

Om te beginnen

 • Kijk wat Mary Baker Eddy in de Handleiding zegt over Leeskamers.

Vestiging. Paragraaf 1.

Iedere kerk van het Christian Science kerkgenootschap moet een Leeskamer hebben, hoewel twee of meer kerken gezamenlijk Leeskamers mogen hebben, mits deze goed gelegen zijn.

Bibliothecaris. Par. 2.

De personen, die de zorg voor de Leeskamers van De Moederkerk op zich nemen, worden gekozen door de Christian Science Raad van Directeuren, onder goedkeuring van Mary Baker Eddy. Hij of zij mag geen slechte gewoonten hebben, moet ervaring hebben in het Veld, een goede opvoeding hebben genoten en een toegewijd Christian Scientist zijn.¹

¹ Zie ook Ariktel XXV, PAR. 7

Literatuur. Par. 3.

De literatuur die in de Leeskamers van Chrsitian Sciende Kerken verkocht of uitgestald wordt, bestaat uitsluitend uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, van Mary Baker Eddy, en andere werken van deze schrijfster, benevens de literatuur die door de Christian Science Publishing Society wordt uitgegeven of verkocht.

 • Steun actief het werk van de Leeskamer door gebed. Verdedig de genezende en zuivere atmosfeer van de Leeskamer. Weerleg in gedachten de tegenwerpingen over dit werk en vraag de andere Leeskamer medewerkers dit ook te doen.

 • Wees voorbereid om medebewoners van uw woongebied te verwelkomen.

 • Kijk rond om vast te stellen of de meubels of uitstallingen in uw Leeskamer moeten worden gerepareerd of vervangen.