Search:

De Openbare Praktijk betreden

Het genezingswerk in de Wetenschap van Gemoed is de meest gewijde en heilbrengende macht, welke uitgeoefend kan worden. Mijn Christelijke leerlingen, doordrongen van den waren zin van het groote werk dat voor hen ligt, betreden dit rechte, smalle pad en arbeiden met nauwgezetheid.

– Mary Baker Eddy, Terugblik en Inblik, blz. 54-55

Een geestelijk ambt en een carrière

Als u dagelijks blij bent met wat u begrijpt van Waarheid en ernaar streeft in uw eigen leven te bewijzen dat “Christian Science de zieken vlug en volkomen geneest” (Handleiding van De Moederkerk, blz. 92). Is het vanzelfsprekend dat u zich geroepen voelt om fulltime het geestelijk ambt van Christian Science practitioner uit te oefenen. In een wereld die worstelt met lijden en verdriet, zijn toegewijde Christelijke genezers vandaag de dag nog even nodig als altijd. Deze lonende, bevredigende en vreugdevolle roeping ontwikkelt zich op natuurlijke wijze uit het naleven van de twee grote geboden, ons door Jezus gegeven: God lief te hebben en uw naaste lief te hebben als uzelf (zie Markus 12:28-31).

Leden van De Moederkerk die Eerste cursusonderricht in Christian Science hebben afgerond, kunnen een aanvraag indienen om te adverteren in The Christian Science Journal en De Christian Science Heraut als fulltime practitioner. Als u over deze stap nadenkt, zouden wij dat graag van u horen en eventuele vragen die u heeft met u bespreken.

Wanneer u er klaar voor bent om deze verbintenis aan te gaan, zult u een openbare praktijk hebben gevestigd waar u constant beschikbaar bent om gehoor te geven aan degenen die erin geïnteresseerd zijn Christian Science behandeling te ontvangen. Hieronder vindt u het aanvraagformulier, dat u gemakkelijk online kunt invullen en indienen. Aangezien dit aanvraagformulier geen automatische update functionaliteit heeft, raden wij u aan eerst uw antwoorden in een ander document voor te bereiden en deze wanneer u klaar bent in het formulier te plakken om in te dienen (indien u het formulier wilt afdrukken, kunt u daarvoor de uitleg hieronder vinden). Gedurende het beoordelingsproces van de aanvraag zal er met u contact worden opgenomen, maar u kunt ook altijd contact met ons opnemen.

Christian Science Practitioner Activities
210 Massachusetts Avenue, P07-10
Boston, MA 02115
VS 

cspractice@christianscience.com (in elke taal)
+1 617 450 2686 (alleen Engels)