Search:

Aanvragen voor lidmaatschap

Aanneming van nieuwe leden

Aanvragen voor lidmaatschap zijn nu welkom. De volgende datum waarop nieuwe leden worden aangenomen is 2 juni 2023. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk 31 mei aan het einde van de werkdag (16:00 uur Boston-tijd) in het bezit van de secretaris zijn. Maar u hoeft niet te wachten; u kunt de formulieren zenden zodra ze compleet zijn ingevuld.

Denkt u erover om lid te worden?

Als u van plan bent om lidmaatschap aan te vragen, zou u alvast het programma van Christian Science stellingen kunnen doorlezen, dat u kunt vinden in Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, van Mary Baker Eddy (blz. 330-340). Leest u a.u.b. ook de Kerkhandleiding door, vooral de Grondstellingen van De Moederkerk (blz. 15) en de „Vereisten voor het lidmaatschap” (blz. 34). 

Stappen bij het invullen van een aanvraagformulier (details hieronder)

Goedkeuringshandtekeningen op aanvraagformulier

Wilt u weten wie uw aanvraag kan goedkeuren? De details hieronder leggen uit wie ieder formulier kan ondertekenen.

Aanneming tot lid

Formulieren die correct zijn ingevuld, ondertekend en naar de secretaris van De Moederkerk zijn gestuurd, worden vervolgens voorgelegd aan de Christian Science Raad van Directeuren. De Raad stemt over het aannemen van nieuwe leden tijdens een gewone vergadering die jaarlijks gehouden wordt „op de vrijdag voorafgaande aan de eerste zondag in juni en op de eerste vrijdag in november” (Kerkhandleiding, blz. 56). Nadat de stemming heeft plaatsgevonden, wordt er een welkomstbrief gestuurd aan de nieuwe leden.

Activiteiten van leden

Ga naar deze webpage om meer te lezen over de activiteiten van kerkleden.

Details over het aanvraagformulier

Bepaal welk aanvraagformulier u moet invullen

 • Als u gestudeerd heeft bij een bevoegde Christian Science leraar, gebruik Formulier 1 (.pdf).

 • Als u niet gestudeerd heeft bij een bevoegde Christian Science leraar, gebruik Formulier 2 (.pdf).

 • Als u gestudeerd heeft bij een bevoegde Christian Science leraar, maar uw leraar kan uw aanvraagformulier niet ondertekenen, gebruik het Speciale Formulier (.pdf).

Print het formulier uit

Om het aanvraagformulier per post te ontvangen, stuur een e-mail naar clerk@christianscience.com

Voltooi het formulier

 • Onderteken de grondstellingen.

 • Vul uw naam en adres in – graag goed leesbaar.

 • Laat de juiste kerkleden het formulier goedkeuren en/of medeondertekenen. De medeondertekenaar moet een Christian Science leraar zijn (CSB) bevoegd door de Raad van Onderricht.

 • Als u onder de wettelijke leeftijd bent in het land waar u woont – vergeet dan niet een ouder of voogd te vragen om de toestemming voor minderjarigen op het formulier te ondertekenen.

Verkrijg de handtekeningen voor goedkeuring

 • Formulier 1: Uw leraar zal uw aanvraag ondertekenen en hem naar de secretaris van De Moederkerk sturen. LET WEL: Er is geen andere handtekening nodig.

 • Formulier 2: Een lid van De Moederkerk moet uw aanvraag goedkeuren en het formulier ondertekenen. Daarna geeft dit lid uw aanvraagformulier aan een Christian Science leraar die het medeondertekent en het aan de secretaris van De Moederkerk stuurt. LET WEL: Als de Christian Science leraar ondertekent als lid van De Moederkerk, is er geen andere handtekening nodig.

 • Speciaal Formulier: LET WEL: Het speciale formulier moet ondertekend worden in overeenstemming met het voorschrift in de Kerkhandleiding Artikel V Paragraaf 4 (Uitzonderingsgevallen).

Stuur het formulier naar onderstaand adres:

Clerk
The First Church of Christ, Scientist
Membership, P06–10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195 VS

Nadat u het formulier opgestuurd heeft

 • Wij sturen u een e-mail of een brief om te bevestigen dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

 • Als de aanvraag incompleet is, schrijven wij u terug over wat er ontbreekt.

 • Het is voorgekomen dat de post vertraging had of zoek is geraakt. Als u een aanvraag heeft ingediend maar niet binnen een maand van ons heeft gehoord, vraag ons dan of wij uw post ontvangen hebben.

 • Als u verhuist nadat u uw aanvraag heeft ingestuurd maar voordat u bent aangenomen, graag bericht sturen aan clerk@christianscience.com.