Přihlášky ke členství

Příjetí nových členů

Přihlášky ke členství jsou nyní vítány. Příští přijímání nových členů se bude konat 2. června 2023. Vyplněné formuláře by měly být doručeny tajemníkovi nejpozději do konce pracovního dne (16:00 bostonský čas) 31. května. Řádně vyplněné přihlášky však můžete hned poslat.

Uvažujete o členství?

Pokud berete členství v úvahu, prosím zopakujte si teze Křesťanské Vědy, které naleznete v knize Věda a zdraví s klíčem k Písmu na straně 330-340. Rovněž si prosím prostudujte Manuál Církve, zvláště Zásady Mateřské Církve na straně 15 a “Způsobilost k členství” na straně 34. Chcete vědět, kdo může schválit vaši přihlášku? Dole uvedené podrobnosti vysvětlují, kdo může podepsat každý formulář.

Kroky jak vyplnit formulář přihlášky (podrobnosti níže)

Příjetí do členství

Formuláře, které byly řádně vyplněny, podepsány a zaslány tajemníkovi Mateřské Církve, jsou předloženy Radě Křesťanské Vědy. Rada hlasuje o přijetí nových členů během pravidelné schůze, která se koná „každoročně v pátek před první nedělí v červnu a v první pátek v listopadu (Církevní Manuál, strana 56).” Po hlasování, uvítací dopis o přijetí je zaslán novým členům.

Činnosti členství

Navštivte tuto webovou stránku, abyste se lépe seznámili s činnostmi členů církve.

Podrobnosti pro formulář přihlášky

Určete, který formulář přihlášky použijete

 • Jestliže jste byli vyučováni autorizovým učitelem Křesťanské Vědy, použijte Formulář 1 (.pdf).

  Formulář 1 A4
  (PDF, 0.91 MB)

 • Jestliže jste nebyli vyučováni autorizovým učitelem Křesťanské Vědy, použijte Formulář 2 (.pdf).

  Formulář 2 A4
  (PDF, 0.91 MB)

 • Jestliže jste byli vyučováni autorizovým učitelem Křesťanské Vědy, ale učitel nemůže podepsat vaši přihlášku, použijte Speciální Formulář (.pdf).

  Speciální Formulář A4
  (PDF, 0.91 MB)

Vytiskněte formulář

Pro obdržení formuláře poštou, pošlete e-mail na clerk@christianscience.com

Formulář 1 A4
(PDF, 0.91 MB)

Formulář 2 A4
(PDF, 0.91 MB)

Speciální Formulář A4
(PDF, 0.91 MB)

Vyplňte formulář

 • Podpište Zásady.

 • Vyplňte jméno a adresu v určeném prostoru, prosím pište čitelně.

 • Požádejte příslušné členy církve, aby schválili a/či spolupodepsali formulář. Spolupodpisující musí být Učitel Křesťanské Vědy (CSB), oprávněný Radou vzdělání.

 • Jestliže jste ve vaší zemi nezletilý, nezapomeňte požádat rodiče či za vás zodpovědnou osobu, aby podepsali formulář ve stanoveném prostoru.

Obdržte doporučující podpisy

 • Formulář 1: Váš učitel podepíše přihlášku a pošle ji Tajemníkovi Mateřské Církve. 
  POZNÁMKA: Nevyžaduje se další podpis.

 • Formulář 2: Člen Mateřské Církve musí schválit žádost a podepsat formulář, potom jí dá
  k potvrzení Učiteli Křesťanské Vědy a odešle ji Tajemníkovi Mateřské Církve. 
  POZNÁMKA: Jestliže člen, který podepisuje vaši přihlášku je Učitelem Křesťanské
  Vědy, není zapotřebí dalšího podpisu.

 • Speciální Formulář: Poznámka: Speciální formulář musí být podepsán v souladu se stanovami Církevního Manuálu, Článek V, odstavec 4 (Výjimečné případy).

Pošlete formulář na následující adresu:

Clerk
The First Church of Christ, Scientist
Membership, P06-10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195

Po odeslání formuláře

 • Pošleme vám e-mail nebo dopis s potvrzením, že jsme vaši přihlášku obdželi.

 • Jestliže není přihláška úplná, napíšeme vám, co chybí.

 • Byly případy, kdy zásilka byla zdržena či se poštou ztratila. Jestliže jste přihlášku odeslali,
  ale nedostali od nás odpověď během měsíce, prosím spojte se znovu s námi, aby jste zjistili,
  či jsme ji obdrželi.

 • Jestliže jste se po odeslání vaší žádosti přestěhovali, ještě předtím než jste byli přijati, prosím pošlete e-mail na clerk@christianscience.com.