Helanden

I Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften säger Mary Baker Eddy att Jesus ”fullföljde sin mission på Kristushelandets andliga grundval” (s. 136). Att tillämpa detta system av kristet helande har resulterat i betydande helanden av fysiska och mentala problem i över hundra år. I Kristen Vetenskap, ligger bönens makt inte enbart i tro, utan i en djupare förståelse av Guds gudomliga lagar som omsluter mänskligheten. Denna förståelse berör och omvandlar hjärtat. Många människor har funnit att när Guds närvaro och kärlek blir mer verkliga och påtagliga, inträffar helande och förnyelse helt naturligt.

Läs tusentals verifierade helanden på flera olika språk i The Herald of Christian Science och på engelska i The Christian Science Journal och Christian Science Sentinel.

Eller delta i ett onsdagsvittnesbördsmöte i ditt område eller online (på engelska) för att höra människor berätta hur de blivit helade genom bön och Kristen Vetenskaps studium.

Du är alltid välkommen att kontakta en Kristen Vetenskaps själavårdare för att be om hjälp att hela problem av alla slag, inklusive fysiska, känslomässiga, finansiella, eller svårigheter i ett förhållande.