Bön för världens problem

Man har vitt och brett rapporterat om ett nödläge för allmänhetens hälsa med risk för en pandemi att sprida sig. Detta har skapat rädsla.

Bön kan hjälpa till att utplåna fruktan och att handskas med vilka symptom som helst. Fortsätt att läsa för att få praktiska och helande idéer!

Att bemöta hotet om smitta

Att bemöta hotet om smitta

Kan bön hjälpa? Bön hjälper oss att lära känna Gud som god, och som intet annat än god! Och detta har en praktisk verkan, som till exempel när det gäller skydd mot smitta.

© joyt/iStock/Getty Images Plus. Models for illustrative purpose.

Skyddad mot smitta under en flygresa

Skyddad mot smitta under en flygresa

Om vi känner oss hotade av sjukdom kan vi bli befriade från fruktan och på så sätt botade genom att öppna våra hjärtan för inspiration från Gud.

© d3sign/Moment/Getty Images. Model for illustrative purpose.

Pröva allt. Ta vara på det som är bra.

I Thess. 5:21

”Nu”, utropar aposteln, ”är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag” och åsyftar härmed, icke att människorna nu måste bereda sig för frälsning, eller trygghet, i en kommande värld, utan att nu är tiden inne att få erfara denna frälsning i ande och i liv.

Mary Baker Eddy, Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, s. 39

Stoppa smittsam fruktan och du stoppar sjukdom

Stoppa smittsam fruktan och du stoppar sjukdom

Jesus var en expert när det gäller att sätta stopp för fruktans smittsamma effekt. Sätt stopp för spridningen av fruktan och du sätter stopp för fruktans smittsamma effekt. Ja, så är det!

© Thomas Barwick/DigitalVision/Getty Images. Models for illustrative purpose.