Medlemskapssøknader

Opptak av nye medlemmer

Søknader om medlemskap tas imot nå. Neste opptak av nye medlemmer vil finne sted 2 juni 2023. Ferdig utfylt søknad må leveres til sekretæren (Office of the Clerk) innen arbeidsslutt (klokken 16:00), i Boston 31 mai. Men det er ikke nødvendig å vente, søknader kan sendes inn så snart de er ferdig utfylt.

Vurderer du medlemskap?

Dersom du tenker på å bli medlem, bør du lese gjennom Kristen Vitenskaps platform som finnes i Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften, av Mary Baker Eddy (sidene 330-340.) Les også Kirkehåndboken, spesielt Moderkirkens grunnsetninger (side 15) og `Forutsetninger for medlemskap´(side 34). Hvem kan godkjenne din søknad? Se inngående forklaring m.h.p. hvem som kan signere det enkelte skjema under her.

Fremgangsmåte ved utfylling av søknad

Opptak av medlemmer

Korrekt utfylt skjema, signert og sendt til Moderkirkens sekretær blir så lagt fram for Kristen Vitenskaps styre [The Christian Science Board of Directors]. Styret velger å ta opp nye medlemmer på et vanlig styremøte som holdes fredag før første søndag i juni og på den første fredagen i november hvert år (Kirkehåndboken, s. 56). Etter denne avstemmingen  sendes et velkomsbrev til nye medlemmer.

Aktiviteter for medlemmer

Gå til denne nettsiden for å lære mer om aktiviteter for kirkemedlemmer.

De forskjellige søknadsskjemaer

Bestem hvilket skjema som skal benyttes

 • Hvis du har hatt en autorisert Kristen Vitenskaps lærer, bruker du Skjema 1.

 • Hvis du ikke har hatt en autorisert Kristen Vitenskaps lærer, bruker du Skjema 2.

 • Hvis du har studert med en autorisert Kristen Vitenskaps lærer som ikke vil kunne signere din søknad, bruker du Det Spesielle Skjemaet.

Skriv ut skjemaet

Fyll ut skjema

 • Signer med ditt navn under grunnsetningene.

 • Fyll ut med med navn og adresse — vennligst skriv tydelig.

 • Få det rette medlem av Kirken til å godkjenne og/eller kontrasignere skjemaet. Den som kontrasignerer må være  en Kristen Vitenskaps lærer (CSB) autorisert av Rådet for utdanning.

 • Hvis du ikke enda er myndig i ditt land — husk å be en foresatt om å signere fullmaktsdelen av skjemaet.

Signaturer for godkjenning

 • Skjema 1: Din lærer skriver under søknaden og sender den til Moderkirkens sekretær. Merk: Ingen annen signatur er nødvendig.

 • Skjema 2: Et medlem av Moderkirken må godkjenne søknaden, signere skjemaet og deretter gi det til en Kristen Vitenskaps lærer som kontrasignerer og sender den til Moderkirkens sekretær. Merk: Hvis en Kristen Vitenskaps lærer signerer som et medlem, er det ikke nødvendig  med flere signaturer.

 • Det Spesielle Skjemaet: Det spesielle skjemaet skal signeres i overensstemmelse med Kirkehåndbokens statutt paragraf V, del 4 (eksepsjonelle saker).

 • Hvis du ikke kjenner et medlem av Moderkirken, er det mange måter du kan kontakte noen.

Send skjemaet til følgende adresse

Clerk
The First Church of Christ, Scientist
Membership, P06-10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195

Når du har sendt inn skjemaet

 • vil vi sende deg en epost eller et brev for å si at vi har mottatt din søknad

 • Hvis søknaden er ufullstendig, vil vi skrive tilbake og si fra om hva som mangler.

 • Det har hendt at post er forsinket eller kommet på avveier. Hvis du har sendt inn søknad men ikke hørt fra oss på en måned, gi oss beskjed så vi kan forsikre deg om at vi har mottatt den.

 • Hvis du skulle komme til å flytte etter at du har sendt inn søknaden, men før du er tatt opp, vennligst send epost til clerk@christianscience.com.